Ka-Troops

Pilipinas

10.4.11Ayon sa kasaysayan, ang ating bansa ay ipinangalan sa isang hari ng Espanya noong ikalabing-anim na siglo na si PHILIP II.  Ginamit ni Ruy López de Villalobos ang "LAS ISLAS FILIPINAS", bilang paggunita at pagbibigay karangalan sa prinsipe ng Asturias (Espanya), nang siya ay mapadpad sa mga isla ng Leyte at Samar noong 1565. Akala ng karamihan sa ating mga Pinoy ay si Ferdinand Magellan ang nagbigay ng ganitong pangalan sa ating bayan ngunit ito ay mali dahil ang ginamit niya nang dumating sila sa isla ng Homonhon noong 1521 ay "Las Islas de San Lazaro" bilang paggunita sa araw ni Santo Lazarus.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...